Link tải Listening Carefully (PDF + Audio)

Listening Carefully là một trong những quyển sách khá hay dành cho bạn nào muốn luyện IELTS từ căn bản lên nhé. Listening Carefully cung cấp 15 bài thực hành theo các chủ đề: Numbers, telephone numbers, addresses, Names, meeting people, places, Times, dates, Food, recipes, in a restaurant, Furniture and rooms, at home, Prices, […]