COMBO – 15 Days Practice For IELTS - sachphotos

COMBO – 15 Days Practice For IELTS

289,000

COMBO – 15 Days Practice For IELTS

  • Giá sách gốc: 726.000 vnd
  • Giá mua lẻ: 318.000 vnd
  • Giá Combo: 289.000 vnd / 4 quyển 
  • Phù hợp với: Trình độ IELTS 5.0+
  • Bộ sách bao gồm: 4 cuốn chia theo từng kỹ năng (Listening, Speaking, Writing và Reading).
  • Nội dung sách: Sách sẽ cung cấp cho bạn lộ trình học trong 15 ngày cho từng kỹ năng.
COMBO – 15 Days Practice For IELTS

289,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos