COMBO - IELTS Reading & Listening Actual Tests June - September 2021

COMBO – IELTS Reading & Listening Actual Tests June – September 2021

389,000

COMBO – IELTS Reading & Listening Actual Tests June – September 2021:

  • Hơn 3000 câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi IELTS thực tế.
  • Đầy đủ Keys, Audio & Scripts
  • Gồm tất cả 5 quyển (3 quyển Reading & 2 quyển Listening)
  • Tặng kèm trọn bộ Course của IELTS Simon (Gồm Reading, Writing & Speaking)
COMBO – IELTS Reading & Listening Actual Tests June – September 2021

389,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos