IELTS Reading Actual Tests with Answers June - September 2021

IELTS Reading Actual Tests with Answers June – September 2021

289,000

Bộ sách hơn 700 trang, sẽ được chia ra gồm:

  • 3 quyển tài liệu, mỗi quyển hơn 200 trang cho các bạn tiện sử dụng.
  • Cover hơn 100 passages các bài Reading Actual giai đoạn June – September 2021
  • Sách in bìa màu.
  • Tặng kèm bộ IELTS Reading Course của thầy Simon
IELTS Reading Actual Tests with Answers June – September 2021

289,000

Danh mục:

Xem thêm Feedback tại sachphotos