IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Oct 2021-Jan 2022

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Oct 2021 – Jan 2022

149,000

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Oct 2021 – Jan 2022:

  • Tổng hợp hơn 120+ bài mẫu thực tế IELTS Speaking
  • Các bài thực tế 2021 & dự đoán cho giai đoạn quý I 2022
  • Bản in chất lượng cao khổ A4
  • Kèm bìa kiếng bảo vệ sách.
IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Oct 2021 – Jan 2022

149,000

Danh mục:

Xem thêm Feedback tại sachphotos