IELTS Writing Simon Course - sachphotos

IELTS Writing Simon Course

249,000

  • Bao gồm đầy đủ 21 Videos của thầy Simon về IELTS Writing
  • Hướng dẫn chi tiết IELTS Writing Task 1 & Task 2
  • Full bản gốc $108 (hơn 2 triệu)
  • Tặng kèm bộ IELTS Reading Course của thầy Simon.
IELTS Writing Simon Course

249,000

Danh mục:

Xem thêm Feedback tại sachphotos