Từ vựng IELTS Writing Task 2 - Mở bài - sachphotos

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Mở bài

Từ vựng IELTS Writing Task 2 cho phần mở đầu

Phần giới thiệu của bài luận cần bám sát và dẫn dắt đến câu hỏi. Phần này sẽ bao gồm hai nhiệm vụ: Đưa lại thông tin về đề bài (không phải copy toàn bộ) & đưa ra câu trả lời khái quát cho câu hỏi.

Không có giới hạn cho việc nên viết phần mở đầu như thế nào, hãy nhớ rằng đây là phần đầu tiên hấp dẫn hoặc gây nhàm chán cho giám khảo. Vì vậy, “be active”, những từ vựng IELTS Writing Task 2 hữu ích dưới đây có thể hỗ trợ bạn.

Đối với nhiệm vụ paraphrase đề bài, các từ vựng sau có thể được sử dụng:

 • Many/some people claim/opine/believe that…
 • There is no denying that…
 • It is often said that…
 • These days…/ Nowadays…/ In this day and age…
 • It goes without saying that…
 • It is universally accepted that…
 • We live in an age when many of us are…
 • People are divided in their opinion regarding…
 • …. is one of the most important issues…
 • Whether …. or …. is a controversial issue…

Đối với nhiệm vụ trả lời khái quát chung cho câu hỏi, bạn có thể bắt đầu bằng việc đưa ra quan điểm tùy thuộc vào từng dạng đề bài.

Ví dụ với dạng bài Say whether you agree or disagree, bạn có thể sử dụng:

Từ vựng miêu tả thái độ, quan điểm

Đồng tình

 • I quite agree that….
 • I strongly agree…..
 • I completely agree that…..
 • I totally agree with the given idea that…..
 • I agree with the opinion that…..
 • I am quite inclined to the opinion that…..
 • I could not agree more…..
 • I concur with the group who believe that…..
 • I accept that…..
 • I accept the fact that…..
 • I approve the idea…..
 • I am in agreement…..
 • I consent that…..

Không đồng tình

 • I disagree with the opinion that….
 • I strongly disagree…..
 • I completely disagree with…..
 • I totally disagree with the given idea that…..
 • I disagree with the statement…..
 • I quite oppose the opinion that…..
 • I disapprove that…..
 • I totally do not accept the fact that…..
 • My own opinion contradicts…..
 • I disagree with the group of people…..
 • However, my opinion is different…..

Tặng bộ IELTS Reading Course Simon

View more...
X
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}