Tổng hợp sách Luyện nhiều kĩ năng IELTS - sách IELTS Photo giá rẻ

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sách luyện nhiều kĩ năng IELTS hay:

Dưới đây là tổng hợp các sách giúp các bạn ôn luyện không chỉ 1 kỹ năng mà là nhiều kỹ năng khác nhau trong cùng 1 quyển nhé.

Việc kết hợp nhiều kỹ năng trong cùng 1 quyển sẽ giúp các bạn cùng 1 lúc ứng dụng được từ vựng/ Cấu trúc câu vào nhiều ngữ cảnh khác nha. Điều này sẽ giúp các bạn nhớ được các từ vựng cũng như chủ đề đó lâu hơn nhé.