Bộ Luyện Tests cho band 7.0 - sachphotos

Bộ Luyện Tests cho band 7.0

499,000

Combo Advanced Tests For IELTS Band 7.0 +:

  • Giá cũ: 610.000 vnd
  • Giá combo đặc biệt: 499.000 vnd

Tổng hợp bộ 8 quyển sách kinh điển dành cho các bạn muốn luyện đạt band điểm cao:

  • IELTS Practice Tests Plus 1-2-3
  • IELTS Trainner
  • IETLS Testbuilders 1-2
  • IELTS Practice Tests (Peter May)
  • IELTS Practice Tests (Thompson)
Bộ Luyện Tests cho band 7.0

499,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos