[Combo] Cambridge Vocabulary & Collocation For IELTS - sachphotos

[Combo] Cambridge Vocabulary & Collocation For IELTS

249,000

Cambridge Vocabulary & Collocation For IELTS:

  • NXB: Cambridge
  • Luyện Vocabulary & Collocation For IELTS

Bộ này gồm 4 quyển sách từ vựng của Cambridge:

  1. Cambridge vocabulary For IELTS
  2. Cambridge vocabulary For IELTS Advanced
  3. Cambridge Collocation in use
  4. Cambridge Collocation in use advanced
[Combo] Cambridge Vocabulary & Collocation For IELTS

249,000

Ưu đãi tự học | Số lượng có hạn!

Tiết kệm 300k | Trọn bộ khóa học online gồm bài giảng IELTS Simon, IELTS Liz, Dịch song ngữ, Giải thích chi tiết Cambridge IELTS 6-15, Actual Reading Tests Vol 1-5, IELTS Practice Tests Plus 1-2-3, IELTS Trainer... chỉ với 99k

+
Chỉ thêm 99k | 2 bộ giá chỉ còn: 348,000 Save 300,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos

Cart
  • No products in the cart.