IELTS Writing Task 1 & Task 2 Actual Tests DEC 2021 - MAR 2022 - sachphotos

IELTS Writing Task 1 & Task 2 Actual Tests DEC 2021 – MAR 2022

249,000

IELTS Writing Task 1 & Task 2 Actual Tests DEC 2021 – MAR 2022:

  • Đây là bản in (Không phải ebook)
  • Gồm tất cả 2 quyển: Task 1 & Task 2
  • Tổng hợp hơn 200+ bài thực tế IELTS Writing cuối năm 2021 & dự đoán cho quý I 2022
  • Tặng kèm ebook bộ IELTS Writing Task 1 & Task 2 Actual Tests June – September 2021
IELTS Writing Task 1 & Task 2 Actual Tests DEC 2021 – MAR 2022

249,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos