Combo IELTS Speaking & Writing Actual Oct 2021 - Jan 2022 - sachphotos

Combo IELTS Speaking & Writing Actual Oct 2021 – Jan 2022

299,000

Combo IELTS Speaking & Writing Actual Oct 2021 – Jan 2022:

  • Gồm tất cả 3 quyển: Speaking, Writing Task 1 (kèm ebook) & Writing Task 2
  • Tổng cộng hơn 800+ trang
  • Tổng hợp hơn 350+ bài thi thực tế IELTS Writing & Speaking 2021
  • Đáp án đầy đủ & chi tiết
  • Kèm Audio (Speaking only)
  • Sách in khổ A4 chất lượng
  • Kèm bìa kiếng bảo vệ
Combo IELTS Speaking & Writing Actual Oct 2021 – Jan 2022

299,000

Xem thêm Feedback tại sachphotos